6 ĐIỂM MỚI ĐỘT PHÁ TRONG LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI
🎉 Sáng ngày 18/1, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với tỉ lệ 87,63% sự tán thành. Đây là một bước quan trọng để hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Dưới đây là 6 điểm mới, nổi bật trong Luật Đất đai sửa đổi:
1️⃣ Đổi Mới Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất:
📍 Tăng cường công khai, minh bạch, tham gia của người dân trong lập quy hoạch sử dụng đất.
📍 Bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền của người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch.
2️⃣ Phân Cấp Quy Hoạch:
📍 Phân cấp cho địa phương xác định chỉ tiêu quy hoạch, giúp địa phương chủ động phát triển kinh tế – xã hội.
3️⃣ Thu Hồi Đất Đối Với Lợi Ích Quốc Gia, Công Cộng:
📍 Quy định cụ thể trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội.
📍 Bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất trước khi thu hồi đất.
4️⃣ Giao Đất Không Thông Qua Đấu Giá:
📍 Xác định rõ các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, giảm đầu mối trung gian.
📍 Thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
5️⃣ Hạn Chế Quyền của Người Sử Dụng Đất Trong Các Trường Hợp Đặc Biệt:
📍 Giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất.
📍 Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch thủ tục.
6️⃣ Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Đất Đai Tập Trung:
📍 Điều tra đất đai, đánh giá tiềm năng và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thống nhất.
💥 Luật Đất đai sửa đổi đã đặt nền tảng cho việc quản lý và sử dụng đất một cách hiệu quả, đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại. Chúng ta hãy đồng lòng hỗ trợ và thực hiện đúng các quy định của luật để đất nước phát triển ngày càng mạnh mẽ!
——————–⚜️———————
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN
💒 Trụ sở chính: 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
💒 VPGD tại Bắc Ninh: KĐT Vườn Sen, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh
📞 Gọi ngay: 0976.567.755
🌐 Truy cập website: https://diatin.vn/ để biết thêm chi tiết!
Có thể là hình ảnh về 4 người, phòng tin tức và văn bản