Dự án Khu đô thị Từ sơn Garden City
 • Giá từ : 25tr/m2
 • Tiến độ : Đang mở bán
 • Giá từ : tr/m2
 • Tiến độ : Sắp mở bán
 • Giá từ : 28tr/m2
 • Tiến độ : Đang mở bán
 • Giá từ : 37tr/m2
 • Tiến độ : đang mở bán
 • Giá từ : tr/m2
 • Tiến độ : sắp mở bán
 • Giá từ36tr/m2
 • Tiến độĐang mở bán
 • Giá từ: tr/m2
 • Tiến độ: Sắp mở bán
 • Giá từ: tr/m2
 • Tiến độ: Sắp mở bán