Hợp đồng mua bán khu đô thị Kim đô Yên Phong Bắc Ninh

hợp đồng mua bán khu đô thị kim đô yên phong bắc ninh

Hợp đồng mua bán khu đô thị Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh Tải file word đầy đủ -> Hop Dong Mua Ban Khu do thi va dich vu phia Tay thi tran Cho HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA Số: ……………../2020 /HĐĐM Giữa: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂN Và: (ÔNG) BÀ: NGUYỄN VĂN A […]

Dự án Khu đô thị Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh

Dự án Khu đô thị Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh

Dự án Khu đô thị Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh 1. Tổng quan dự án khu đô thị Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh : Tên dự án: Khu đô thị Kim Đô ( Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ). Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư […]