Tổng quan

Khu đô thị Đức Việt nằm tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thuận Thành có địa giới nằm giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, nơi tập trung nhiều các nhà đầu tư lớn, ngoài ra còn là nơi có sự phát triển đô thị tương đối đa dạng. Theo quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015, Thuận Thành được xác định là một trong những địa phương trọng điểm phát triển đô thị và công nghiệp đặc biệt là các khu công nghiệp trong khu vực như khu CN Khai Sơn, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3, Gia Bình… đây là các khu công nghiệp được đầu tư hiện đại và đồng bộ.

Dự án Khu đô thị Đức Việt

Tổng quan dự án Khu đô thị Đức Việt

– Việc lập đồ án “Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ tổng hợp Đức Việt” tại đây là hết sức cần thiết và cấp bách.

Quy mô và vị trí dự án Khu đô thị Đức Việt

Khu vực nghiên cứu quy hoạch khu dịch vụ tổng hợp Đức Việt có quy mô khoảng 8,3 ha.

Khu đất nghiên cứu qui hoạch nằm phía Nam tỉnh Bắc Ninh, thuộc địa phận xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ranh giới nghiên cứu Qui hoạch chi tiết Khu dịch vụ tổng hợp Đức Việt, tỷ lệ 1/500 đ¬ược giới hạn như¬ sau:
• Phía Bắc giáp khu đất của Công ty Cổ phần Dạy nghề lái xe Đức Việt.
• Phía Tây giáp Khu Công nghiệp Khai Sơn – Thuận Thành.
• Phía Nam giáp đường Phố Khám đi Đông Côi.
• Phía Đông giáp ruộng canh tác.