TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HÀ NỘI:

 
Đối tượng được mua nhà ở xã hội Rice city Long Biên
Chung cư Rice City Long Biên Hà Nội

Dựa theo Khoản 2, Điều 23 của Nghị định số 100/2015/NĐ – CP được ban hành vào ngày 20/10/2015 và Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội ngày 05/11/2019 về tiêu chí chấm điểm cho những người có đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê được quy định như sau:

I/ Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

– Chưa có nhà ở: 40 Điểm

– Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người: 30 Điểm

II/ Tiêu chí về đối tượng:

  • Đối tượng 1 (Quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014): 30 Điểm

+ Khoản 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

+ Khoản 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

+ Khoản 7: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

  • Đối tượng 2 (Quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014): 20 Điểm

+ Khoản 4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

+ Khoản 9: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

  • Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở 2014: 40 Điểm

+ Khoản 1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Khoản 8: Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở;

+ Khoản10: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

III/ Tiêu chí ưu tiên khác:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

IV/ Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

(Theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)UBND thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thang 10 điểm ưu tiên (thực hiện các quy định tại điểm 4, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ – CP và điểm 4 Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 19/2016/TT-BXD) như sau:

1. Người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập các hạng, Huân chương Quân công các hạng; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới); thân nhân liệt sỹ (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ), hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, Danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” : 10 Điểm

2. Người được khen thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước (Huân chương lao động, Huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng, Huân chương chiến công, Huân chương đại đoàn kết dân tộc, Huân chương dũng cảm); thân nhân liệt sỹ, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%: 9 Điểm

3. Thân nhân người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công; Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sỹ nhân dân; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Vận động viên; Văn nghệ sỹ đoạt huy chương vàng hoặc giải Nhất các cuộc thi khu vực (Đông Nam Á, Châu lục) hoặc thế giới; Công nhân có tay nghề bậc cao nhất của ngành được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc đã giành giải cao nhất tại các kỳ thi quốc gia hoặc giành thành tích cao (giành huy chương hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc) tại các kỳ thi khu vực (Đông Nam Á, Châu lục) hoặc thế giới: 8 Điểm

4. Thân nhân người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại nội thành Hà Nội (kể cả KT1; KT2 từ 3 năm trở lên); Vận động viên; Văn nghệ sỹ giành giải cao nhất tại các kỳ thi chuyên nghiệp quốc gia hoặc giành giải thành tích cao (huy chương bạc, huy chương đồng hoặc các giải nhì, giải ba) tại các kỳ thi khu vực (Đông Nam Á, Châu lục) hoặc thế giới: 6 Điểm

5. Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sỹ ưu tú; Nghệ nhân; Giải thưởng Nhà nước; Danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công nhân có tay nghề bậc cao (từ bậc 6 trở lên) của ngành được cấp có thẩm quyền công nhận; Người thuộc đối tượng được hưởng chính sách trọng dụng nhân tài theo quy định của thành phố Hà Nội: 4 Điểm

6. Bằng khen của UBND Thành phố; Chiến sỹ thi đua Thành phố; Danh hiệu Người tốt, việc tốt; Bằng Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; Thanh niên xung phong; Người cao tuổi cô đơn (từ 60 tuổi trở lên) hoặc hộ gia đình có nhiều nhân khẩu (từ 07 nhân khẩu trở lên) hoặc có từ 02 người già cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên) ăn ở thường xuyên tại nơi cư trú tại khu vực nội thành từ 3 năm trở lên khi xác định tình trạng nhà ở: 2 Điểm

7. Người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội; Trong hộ gia đình có từ 01 công chức, viên chức hoặc cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên: 1 Điểm

Ghi chú: Trường hợp đối tượng được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau, chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất; Chỉ thực hiện chấm điểm ưu tiên khi các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở (chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ khẩu dưới 10m2/người)

MỌI CHI TIẾT LIÊN LỆ VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHỦ ĐẦU TƯ:

HOTLINE: 0399.966.060